logo abbvie

Client: AbbVie

Doelgroep: 180 medewerkers

Doel: leren werken volgens strategiepijlers en cultuuraspecten

Omschrijving: De medewerkersmiddag van AbbVie had als slogan ‘MAKE IT REAL’. Deze slogan kan tot leven omdat de deelnemers zelf aan de slag gingen om ‘The United States of AbbVie’ op te bouwen. Daarbij werden de nieuwe strategiepijlers en cultuuraspecten mooi in de game verwerkt. Een van de pijlers is het zijn van een ‘High Performing Organization’. Dit zag men duidelijk terug in de samenwerking tussen de teams om win-win situaties te creëren en zo allen hun strategie beter te kunnen uitvoeren. De tweede pijler ‘Shape the System’ werd zichtbaar bij het nemen van verantwoordelijkheid. Ze gaven invulling aan hun eigen staat en de organisatie daarvan. Tijdens de game kwam een meerderheid van de teams tijdig bijeen om de stand van zaken door te spreken en eventueel hun strategie bij te sturen. Nadat deze basis was gelegd vervolgde de deelnemers het pad met strategiepijler nummer drie: ‘Maximize current and future portfolio & health solutions’. Het team dat het beste gehandeld had vanuit de behoefte van de inwoners won de businessgame!

Categorie: Management Games

Interested in a customized solution for your company? Fill in the contact form stated below and receive more information.

Uw naam*

Uw e-mail*

Telefoonnummer

Uw bericht